Blog break due to broken camera, join me on Instagram

Instagram

söndag 22 juli 2012

Del Sol - Purple Haze & On Fire

Här är mitt bidrag till nail art söndag. Jag beställde hem 3st Del Sol nagellack som skiftar färg i solen från nailmail.se, kunde ju inte låta bli då det inte är så vanligt med såna lack. Har inte provat On Fire än bara för sig själv så vet inte hur pass mycket den skiftar färg i solen, men Purple Haze ser man verkligen en stor skillnad på från skimmer vit till lila. Here is my contribution to the nail art Sunday. I ordered 3 pc Del Sol nail polish that changes color in the sun from nailmail.se, could not help because it is not so common things like paint right now. Have not tried on Fire than just itself so do not know how much it changes color in the sun, but Purple Haze you can see a really a big difference from shimmer white to purple.Tyvärr så är några av bliderna suddiga men hann/ville inte ta om dom då solen höll på att försvinna, blir så svårt att fånga dess effekt med ett sol skiftande lack om de inte är nån sol. Unfortunately, some are blurry pictures but had no time / did not want to redo them as the sun was about disappear, it becomes so difficult to capture its effect with a solar shifting paint if they are not some sun.Lacket är ganska skirt men lätt målat så för att uppnå opak och slippa VNL(visible nail line) så behövs åtminstånde 4 lager eller mer, här använde jag 3 lager men tyckte de räckte då jag skulle lacka tipparna med ett solskiftande glitter lack. The polish is quite sheer but easy to paint but to achieve opaque and not have to VNL(visible nail line) needed at least 4 layers or more, I used 3 layers, but thought it was enough as I would paint the tips with a sun shifting glitter paint.

2 kommentarer: